De Vereniging (1951 - heden)


De Leidschendamse Bridgeclub LBC werd op 10 januari 1951 opgericht. Begon meer dan zeventig jaar als een vriendenclubje en telde in de hoogtijdagen meer dan tachtig enthousiaste bridgers die het leuk vonden om - zonder enige pretentie - een (interne) bridgecompetitie te spelen. Helaas vergrijst ook ons ledenbestand, de tellerstand staat op 40 leden (mei 2023) en er is geen instroom van nieuwe bridgers.Het bestuur
Er is een bestuur, echter onze club is geen rechtspersoonlijkheid maar heeft wel statuten en een huishoudelijk reglement. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering,  legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Ook worden dan eventuele nieuwe plannen ter beoordeling aan de leden voorgelegd.

Ons Tolhuis

Door de jaren heen werd er op verschillende locaties gebridged, maar werd uiteindelijk onze thuisbasis gevonden in 'Ons Tolhuis'. Om praktische redenen zijn onze leden ook lid van de wijkvereniging Leidschendam-Zuid. Dit neemt niet weg dat  LBC een onafhankelijke club is gebleven. Onze vrijwilligers draaien wel bardiensten onder verantwoordelijkheid van de wijkvereniging.

Ongedwongen sfeer
De sfeer binnen LBC is ongedwongen en er wordt niet 'met het mes op tafel gespeeld'. De spelregels die gehanteerd worden zijn conform het wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond. Bij onze club is het niet gebruikelijk om met systeemkaarten te spelen, daarom dienen bijzondere conventies vooraf aan de tegenspelers te worden gemeld. Van iedereen wordt verwacht dat er ethisch wordt gespeeld. spelen. Over het algemeen doen zich weinig problemen voor en is weinig vraag naar arbitrage. Bij problemen aan tafel is het natuurlijk altijd raadzaam om eerst de arbiter te raadplegen en om niet zelf naar oplossingen te zoeken.

Geen bondslidmaatschap
Ooit werd besloten om de vereniging geen deel uit te laten maken van de Nederlandse Bridge Bond. Dit in verband met het feit dat er alleen een interne competitie wordt gespeeld en er geen behoefte is om aan andere vormen van bridge deel te nemen. Het afdragen van een bondscontributie werd dan ook gezien als een onnodige kostenpost.

Contributie
De Algemene Ledenvergadering bepaalt jaarlijks op voorstel van het bestuur de contributie. Dit geldt voor een kalenderjaar en bedraagt voor 2023 € 65 per lid, dit is inclusief het lidmaatschap van de Wijkvereniging Leidschendam-Zuid/Ons Tolhuis. Er zijn dus naast de contributie voor LBC geen bijkomende kosten voor de leden.