Artikelindex


Het bestuur
Er is een bestuur, echter de vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en heeft eveneens geen statuten en/of huishoudelijk reglement. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering,  legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Ook worden dan eventuele nieuwe plannen ter beoordeling aan de leden voorgelegd.