Artikelindex


Het Tolhuis
Door de jaren heen werd op verschillende locaties  gebridged. Een aantal jaren geleden werd domicilie gekozen in “het Tolhuis” Om praktische reden zijn op verzoek van het bestuur van de wijkvereniging alle leden van LBC ook lid van de wijkvereniging. Dit neemt niet weg dat  LBC een onafhankelijke vereniging is gebleven zonder verdere relatie met de wijkvereniging. Vrijwilligers van LBC draaien wel onder verantwoordelijkheid van de wijkvereniging bardiensten.