Artikelindex


Ongedwongen sfeer
De sfeer op LBC is ongedwongen en er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. De regels die gehanteerd worden zijn de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond. Omdat het bij LBC niet gebruikelijk is om met systeemkaarten te spelen dient men bijzondere conventies e.d. vooraf aan de tegenspelers te melden. Van de leden wordt verwacht dat ze ethisch spelen. Over het algemeen doen zich weinig problemen voor en is nauwelijks vraag naar arbitrage. Bij problemen aan tafel is het natuurlijk wel raadzaam de arbiter te raadplegen en niet zelf naar oplossingen te zoeken.