Artikelindex


Geen bondslidmaatschap
Ooit werd besloten om de vereniging geen deel uit te laten maken van de Nederlandse Bridge Bond. Dit in verband met het feit dat er alleen een interne competitie wordt gespeeld en er geen behoefte is om aan andere vormen van bridge deel te nemen. Het afdragen van een bondscontributie werd dan ook gezien als een onnodige kostenpost.