ATTENTIE: 


            Het maximumaantal leden staat inmiddels op 86. Potentiële nieuwe leden kunnen zich bij onze                     wedstrijdleider Piet Schoon (070-3272074) op een wachtlijst laten zetten.